Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis Bachových květových esencí

9. 5. 2013

1. Řepík lékařský - Agrimony

UKRÝVÁNÍ PROBLÉMŮ ZA USMĚVAVÝ OBLIČEJ

Žoviální, veselí, pohodoví a zdánlivě bezstarostní lidé, kteří schovávají obavy a starosti pod usměvavou tváří. Avšak jsou li sami, objevují se starosti, problémy a obavy. Problémy drží v sobě. Proto jsou neradi sami. Otázky na své starosti odbývají s úsměvem a zlehčují je. ("To nestojí za řeč, pojďme se bavit o něčem jiném.")

2. Topol osika - Aspen

STRACHY A OBAVY Z NEZNÁMÝCH PŘÍČIN

Strachy, obavy a předtuchy, které nelze definovat. Člověk se může třást. Uvažuje: "něco se stane". Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami.

3. Buk lesní - Beech

KRITIKA A NETOLERANTNOST VŮČI OSTATNÍM

Netolerantní, kritický vůči druhým, je přesvědčený, že všechno dělá správně.  Druhý ať udělá cokoliv, je to špatně. Chybí jim soucit a porozumění k ostatním lidem s jejich chybami. Má na všechno své argumenty.

4. Zeměžluč lékařská - Centaury

SLABÁ VŮLE A OVLIVNITELNOST

Slabá vůle, podřízenost, nedokáže říci "ne" aniž by měli pocity viny. Nedokáže odmítnout pomoc, nechávají se ostatními využívat. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Jsou obvykle tiší, plaší a jemní lidé.

5. Rožec - Cerato

HLEDÁNÍ RADY A POTVRZOVÁNÍ U OSTATNÍCH

Nerozhodnost, nejistota ve vlastní rozhodnutí. Neustále hledá radu a potvrzení svých úsudků u druhých lidí. Často jsou zavedeni špatným směrem. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a opět se ptá všude okolo sebe. Nakonec to udělá, tak jak chtěl on sám, ale ztratí spoustu energie a času.

6. Slíva třešňová - Cherry plum

STRACH ZE ZTRÁTY KONTROLY

Obsažena v Krizové esenci. Hysterie, strach, že udělá něco ošklivého, že vypění. Vhodná pro choleriky. Tzv. "poslední kapka" kdy už člověk má strach, že provede opravdu nějakou pohromu. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je dobrá pro děti, kteří trpí záchvaty vzteku a křiku.

7. Poupě kaštanu - Chestnut Bud

NESCHOPNOST POUČIT SE Z CHYB

Nepoučitelnost z vlastních chyb, které se neustále opakují. Nepoučí se ani z chyb, které vidí u druhých. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (např. partner podobného typu, podobná práce atd.) nejsou schopni se posunout ve svém životě vpřed. Pro notorické začátečníky (učení jazyků, cvičení, hubnutí apod.) Neustálý stav poupěte. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině.

8. Čekanka obecná - Chicory

PŘIVLASTŇOVÁNÍ, PŘEHNANÁ OCHRANA

Manipulace, sobecká panovačnost, citový vyděrač. Musí mít pocit, že je má někdo rád. Vyžadují neustálou pozornost. Touha vlastnit druhého a kontrolovat. Chtějí, aby ti které milují jim byli neustále na blízku. Často je typický příklad rodič, co se nevyrovnal z odchodu dětí z domova. Nebo pro děti, které vyžadují neustále blízkost rodičů. Pokud jim plány nevyjdou, jsou schopni předstírat i vážnou nemoc, pláčou.

9. Bílá lesní réva - Clematis

ZASNĚNOST, NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNOST

Obsažena v krizové esenci. Zasnění, neteční lidé. Jsou duchem nepřítomní, nejeví přílišný zájem o současný život, přítomnost. Zapomíná a nepamatuje si detaily. Často sní o ve svém vlastním světě fantazie, sní o budoucnosti. Často usíná, spí dlouho a je ospalý. Pro ženy, které nemohou otěhotnět a neustále sní o dítěti. Nerad se hádá. V nemoci se snaží málo. Mají spoustu nápadů i talentů, ale nejsou dostatečně uzemnění, aby je mohly uskutečnit.

10. Plané jablko - Crab Apple

POCITY MÉNĚCENNOSTI, NEČISTOTY

Obsaženo v krizové esenci. Čistící esence. Pomáhá přijmout své tělo takové jaké je se všemi potřebami. Vhodné pro mladé v pubertě, kdy se jejich tělo mění. Pomáhá při anorexii a bulimii. Nenávist a ošklivost své osoby. Posedlost být čistý, puntičkářství, neustále uklízení a pocit čistoty sebe a domova. Zabývá se malichernostmi a detaily. Např. kontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.

11. Jilm - Elm

PŘETÍŽENOST ZODPOVĚDNOSTÍ

Negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení. Nedokáží nával práce odmítnout.

12. Hořec podzimní - Gentian

SKLÍČENOST, PORAŽENOST

Sklíčenost, pochybnosti, melancholie, ztráta odvahy. Sklíčenost ze známé příčiny. Pomáhá zvládat mírné formy depresí, které se objevují, když se věci nedaří, když se během uzdravování zhorší zdravotní stav apod. Snadno odraditelný a sklíčený v případě jakéhokoliv zpoždění nebo zhoršení stavu.

13. Hlodaš - Gorse

BEZNADĚJ, ZOUFALSTVÍ

Beznaděj. Vzdali se víry, že se pro ně ještě něco dá udělat. Člověk má zhaslo v očích, bez jiskry. Do beznaděje Hlodaše, se člověk může dostat, když je nemocný a lékaři mu sdělili, že se již nedá nic dělat. Nebo když vyzkoušel různé léky a terapie a žádná mu nepomohla. Typickou větou takové osoby je: "Stejně s tím nic neudělám." "Mně už nic nepomůže." Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Nevyzkouší jiné metody.

14. Skotský vřes - Heather

SOUSTŘEDĚNÍ SE NA SEBE, OSAMĚLOST

Přílišné zaměření na sebe, mluví jen o sobě „já já já“. Jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoliv na počkání vyprávět o svých starostech. Hovoří blízko do tváře. Nenechají druhou osobu vykládat o jeho potížích, neboť ho nezajímá. Hypochondrie. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat.

15. Cesmína ostrolistá - Holly

ZÁVIST, ŽÁRLIVOST, POCITY NENÁVISTI

Nenávist, závist, pomstychtivost, žárlivost, podezření, zlost na druhého, žádné odpuštění. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence.

16. Zimolez kozí list - Honeysuckle

UVĚZNĚN V MINULOSTI

Žije v minulosti, hovoří o minulém životě, jaké to bylo, stýskání po minulých časech, nostalgie. Znovu prožívá minulé děje. Pomáhá lidem, co uvízli v minulosti a nežijí přítomný čas. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat, např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu. Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor, a stále se jim stýská po domově.

17. Habr - Hornbeam

POCIT PONDĚLNÍHO RÁNA, MENTÁLNÍ ÚNAVA

Mentální únava, pocit "pondělního rána", nechuť a oddalování věcí, které má udělat. Pochybuje o tom, zda zvládne práci, která ho ten den čeká. Nemají dostatek sil, aby nosili břemeno života, a každodenní záležitosti se jim zdají být příliš velké na to, aby je splnili. Oddaluje věci a dlouho mu trvá, nežli s prací začne. Nicméně jakmile jednou začne, práce mu jde od ruky a zjišťuje, že svou práci lehce zvládne. Chybí mu nadšení, spánek ho neosvěžuje. Může pomoci lidem, kteří se zotavují z nemoci a pochybují o tom, zda budou mít dost síly k vyléčení se.

18. Netýkavka žlázonosná - Impatiens

NETRPĚLIVOST

Obsažena v krizové esenci. Nervozita, netrpělivost, lidé jsou rychlí v činech, myšlení, rychle jí, myslí, chodí. Vadí jim pomalost kolegů. Proto si raději všechno dělají sami svým tempem. Mají tendence dokončovat věty, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění.

19. Modřín - Larch

NEDOSTATEK SEBEDŮVĚRY

Nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra, nevěří si. Ostatním přeje to nejlepší, ale o sobě neustále pochybuje. Pomáhá zvládat nedostatečnou sebedůvěru před zkouškami, pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Lidé, kteří Modřín potřebují, jsou často velice schopní a talentovaní, ale chybí jim sebedůvěra k tomu, aby se o cokoli vůbec pokusili.  Předem očekávají neúspěch. Výsledkem mohou být i deprese.

20. Kejklířka skvrnitá - Mimulus

FOBIE, STRACH ZE ZNÁMÝCH VĚCÍ

Strach, fobie ze známých věcí, strach ze skutečných věcí, pojmenovatelných. Strach ze tmy, samoty, o práci, nehody, chudoby, pavouků, neštěstí atd. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem. Tajně a tiše si nesou svou hrůzu, nejsou schopni o tom s ostatními volně hovořit.

21. Divoká Hořčice - Mustard

HLUBOKÁ ZÁDUMČIVOST BEZ KONKRÉTNÍ PŘÍČINY

Deprese bez důvodu, která se objeví jako těžký mrak. Nemá důvody, nemá logiku. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.

22. Dub - Oak

BOJUJE DÁL I PŘES VYČERPANOST, WORKHOLIK

Neumí odpočívat. Budou bojovat, když jim nemoc zasáhne do jejich povinností či pomoci druhým. Jsou to stateční lidé, kteří bojují bez ztráty naděje. Dobře se uzdravují.

23. Oliva - Olive

NEDOSTATEK ENERGIE NA VŠECH ÚROVNÍCH

Ti, kdo velice mentálně či fyzicky trpí a jsou natolik vyčerpaní a slabí, že cítí, že již nemají žádnou sílu cokoli udělat, (po porodu, po nemoci) Každodenní život je pro ně těžkou prací bez potěšení. Mají stálou vidinu postele.

24. Skotská sosna - Pine

VÝČITKY SVĚDOMÍ, SEBEOBVIŇOVÁNÍ, POCITY VINY

Ti, kdo se obviňuji a to dokonce i když jsou úspěšní, říkají si, že to mohlo lepší. Nikdy nejsou spokojeni se svým úsilím a výsledky. Tvrdě pracují a velice trpí chybami, které si spojují se sebou. Bere na sebe vinu za celý svět.

25. Červený kaštan – Red chestnut

STRACH NEBO PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

Často se nebojí o sebe samotné, ale kvůli těm, na nichž jim záleží, mohou velmi trpět. Často se vciťují do toho, že se jim stane nějaké neštěstí.

26. Devaterník penízkovitý – Rock Rose

HLUBOKÉ, OBROVSKÉ STRACHY

Během nehod, nebo když je pacient velmi vyděšený, či má obrovský strach nebo je stav natolik vážný, že se strachují všichni, kteří jsou okolo. Je-li v bezvědomí, mohou se mu esencí zvlhčit rty.

27. Voda z léčivých pramenů – Rock Water

NEPRUŽNOST, SEBEPOPÍRÁNÍ

Ti, kdo jslu velmi přísní ve svém vlastním způsobu života a vyžadují to i od ostatních. Upírají si m mnoho radosti a potěšení života a doufají, že budou příkladem, který se bude ostatním líbit a proto půjdou v jeho stopách. Chválí se ironicky, nikdy není pro sebe dost dobrý, nesmí udělat chybu při chybě se bičuje.

28. Chmerek roční - Scleranthus

NEJISTOTA, NEROZHODNOST

Ti, kteří velmi trpí tím, že se nedokáží rozhodnout mezi dvěma věcmi. Nejprve se jim jedna zdá správná a za chvíli ta druhá. Obvykle to jsou tišší lidé, kteří si nesou svou potíž sebou a netíhnou k povídání si o tom s ostatními.

29. Snědek okoličnaty – Star Of Bethlehem

NÁSLEDKY ŠOKŮ, TRAUMA, STARÁ TRAUMATA, TŘES, OCHROMUJÍCÍ STRACH

Při požáru, úmrtích, děs následující při nehodách. Těm, kteří odmítají jakoukoliv útěchu, ji tato esence přináší.

30.  Jedlý kaštan – Sweet Chestnut

EXTRÉMNÍ VNITŘNÍ DUŠEVNÍ ÚTRAPY

Když je mučivá úzkost tak veliká, že se zdá být nemožné ji zvládnout. Nevidí světlo na konci tunelu – došel jsem k hranicím zkázy.

31.  Sporýš lékařský - Vervain

PŘÍLIŠNÉ NADŠENÍ, PŘÍLIŠNÉ STARÁNÍ SE O DRUHÉ, RADY CO MAJÍ DĚLAT, JAK MAJÍ ŽÍT

Ten kdo chce svět podle svých vlastních představ. Bývají to Workholici, chaotici a nedotahují věci do konce. Mají velkou vůli a velkou odvahu, jsou –li přesvědčeni o těch věcech , které chtějí udělat. Jsou-li vynímečně nemocní, tak se umí rychle uzdravit a bojují i když druzí už by to vzdali.

32.  Vinná réva - Vine

SILNÁ DOMINANCE, NEPRUŽNOST

Velice schopní lidě, kteří důvěřují ve svůj úspěch. Jsou si tak jisti, že si myslí, že to bude pro dobro ostatních. V nemoci budou řídit své pečovatele. Nediskutují nad svou krutovládou, umí vědomě ublížit a také svazuje své okolí rozkazy a příkazy. Mohou být v životě však velmi dobrými záchranáři.

33. Vlašský ořech - Walnut

OCHRANA PŘED ZMĚNAMI A VNĚJŠÍMI VLIVY

Jsou přecitlivělí na změny,počasí, úplněk, místní poznámky druhých, na menstruaci a také si natahuje problémy druhých, jsou snadlo ovlivnitelní druhými nebo módou či stylem.

34. Žebratka bahenní – Water Violet

HRDOST, POCIT NADŘAZENOSTI

Jsou ve zdraví i nemoci rádi sami. Pohybují se bez hluku. Málo mluví, a když tak jemně. Velice nezávislí, schopní a spoléhají sami na sebe. Téměř nemají názor na druhé. Jsou povýšení a nechávají lidi o samotě a jdou si svou vlastní cestou. Často jso chytří a talentovaní. Jejich mír a tichost je požehnáním pro ty, kteří jsou jim nablízku. Jsou však pohrdaví a povýšení, nekomunikovatelnou, neumí se seznamovat, mají hráz, která nedovolí.

35. Bílý kaštan – White Chestnut

NECHTĚNÉ MYŠLENKY, SAMOMLUVA

Když se hlavou stále točí nechtěné myšlenky, nápady a dohady nad vykonaným, co již stejně nemůžu vrátit. Tomu kdo má celý den v hlavě jednu písničku a nemůže se jí zbavit. Myšlenky, které zůstávají ukryté a v nahodilém čase vyplují a pak působí mentální mučení. Fungují také podpora pro klidnou meditaci.

36. Sveřep větevnatý -  Wild Oat

NEJISTOTA OHLEDNĚ SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO ÚKOLU

Ti, kteří mají ambice udělat v životě cosi důležitého, kteří si přejí mít mnoho zkušeností a užívají si všeho, co je pro ně možné, aby život naplnili. Jejich potíží je rozhodnout se jaké má být jejich zaměstnání, životní cesta. Přesto, že jsou ambiciózní, nemají žádné povolání, které by bylo nad všemi ostatními. To může zapříčinit zpoždění a propásnutí své  doby na uspokojení.

37. Planá růže – Wild Rose

REZIGNACE, APATIE

Bez zřejmého dostatečného důvodu zrezignovali na vše. Nyní se životem jenom plíží a berou ho t jak přichází. Jsou bez úsilí udělat něco jinak, lépe a mít z života radost. Odevzdali vše aniž by si stěžovali.

38. Žlutá vrba - Willow

ZATRPKLOST, UBLÍŽENOST

Kdo trpí nepřízní osudu či neštěstím a považují za obtížné přijmout to bez stížností či vzdoru, protože život hodnotí podle úspěchů. Který přináší.  Cítí, že si nezasloužili tak velké trápení, že to bylo nespravedlivé a zatrpkli. Jsou plačtiví a sebelítostní. „Proč zrovna já?“

39. Krizová esence

KRIZOVÉ SITUACE

Krizová esence je samostatnou esencí, která je směsí 5 různých květů: 

Slíva třešňová (Cherry Plum), Netýkavka žlázonosná (Impatiens), Bílá lesní réva (Clematis), Devaterník penízkovitý (Rock Rose) a Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem).

Slouží k harmonizaci jakýchkoli krizových situací, jakými jsou například úmrtí, nehody, návštěva zubaře, před zkouškami, stav po obdržení špatné zprávy, operace apod.